Pers skog och maskin
073-330 38 83

Trädfällning

Har du träd som orsakar problem? Kan dom vara någon fara för byggnader eller människor, skymmer solen, fäller mycket löv, mossa i gräsmattan osv? Vi är ett företag som är specialiserade på all sorts trädfällning.

Markfällning är oftast det enklaste och billigaste alternativet. Men står trädet nära byggnader, ledningar eller annat som gör markfällning omöjlig krävs det att man gör en sektionsfällning. Vilket innebär att man tar ned trädet bit för bit. Vi kvistar och kapar upp trädet i önskade längder efter fällningen.

Trädfällning är vår huvudsyssla och att just fälla avancerade och svåra träd är något vi verkligen brinner för. Vi ger alltid dig som kund en så kostnadseffektiv lösning så möjligt. Inga träd är för stora eller för små.

Har du ett träd som ska fällas? Låt oss göra jobbet.

Stubbfräsning

Vi tar bort dina stubbar snabbt och enkelt. Stubbfräsning är ett mycket snabbt, billigt och effektivt sätt att ta bort stubbar i trädgårdar, häckar, parker och övriga grönytor.

Vår maskin är endast 89 cm bred, och går enkelt igenom en vanlig trädgårdsgrind samt är mycket skonsam mot dina övriga gräsytor.

Vi fräser stubbar i hela Skaraborg. Vi har dessutom chansen att kunna erbjuda dig ett extra bra pris när vi redan är på plats för ev trädfällning.

Vill du bli av med en stubbe? Vi fräser bort den snabbt och enkelt.

Bortforsling

Vi hjälper dig självklart med bortforsling av allt material som blir efter utfört arbete. Vi använder de maskiner som blir lämpligast utifrån plats och mängden träddelar. På så sätt kan vi effektivisera arbetet och hålla nere priset för dig som kund. Vi försöker alltid använda små och effektiva maskiner för att minimera körskador i din trädgård.

Vi utför även...

  • Beskärning
  • Mindre slutavverkningar
  • Röjningsarbeten
  • Tillvaratagande av stormfälld skog