Trädfällning

Har du träd som orsakar problem? Kan dom vara någon fara för byggnader eller människor, skymmer solen, fäller mycket löv, mossa i gräsmattan osv? Vi är ett företag som är specialiserade på all sorts trädfällning.

Markfällning är oftast det enklaste och billigaste alternativet. Men står trädet nära byggnader, ledningar eller annat som gör markfällning omöjlig krävs det att man gör en sektionsfällning. Vilket innebär att man tar ned trädet bit för bit. Vi kvistar och kapar upp trädet i önskade längder efter fällningen.

Trädfällning är vår huvudsyssla och att just fälla "avancerade och svåra" träd är något vi verkligen brinner för. Vi ger alltid dig som kund en så kostnadseffektiv lösning så möjligt. Inga träd är för stora eller för små.

Kostadsfri offert för trädfällning »


Stubbfräsning

Vi tar bort dina stubbar snabbt och enkelt. Stubbfräsning är ett mycket snabbt, billigt och effektivt sätt att ta bort stubbar i trädgårdar, häckar, parker och övriga grönytor.

Vår maskin är endast 89 cm bred, och går enkelt igenom en vanlig trädgårdsgrind samt mycket skonsam mot dina övriga gräsytor.

Vi fräser stubbar i hela Skaraborg. Vi har dessutom chansen att kunna erbjuda dig mycket bra pris när vi redan är på plats för ev trädfällning.

Kostadsfri offert för stubbfräsning »


Bortforsling

Vi hjälper dig självklart med bortforsling av allt material som blir efter ev trädfällning. Vi kör med traktorer och passande kärror för ändamålet. Allt helt beroende på hur det ser ut på plats och mängden träddelar.

Har även mycket bra kontakt med ett åkeri om bortforsling med lastbil skulle bli det mest lönsamma alternativet för dig som kund.

Kostadsfri offert för bortforsling »


Vi utför även

  • Beskärning
  • Mindre slutavverkningar
  • Röjningsarbeten
  • Tillvaratagande av stormfälld skog