Pers skog och maskin
073-330 38 83

Trädfällning i Lidköping

Trädfällning kan behövas av många olika anledningar, och vi på Pers skog och maskin är här för att hjälpa dig. Vi hanterar trädfällning i Lidköping med precision för att förbättra din trädgårds utseende och funktionalitet.

Byggnation och markarbeten är vanliga orsaker till att trädfällning blir aktuellt. När mark behöver friläggas inför en byggnation är trädfällning ofta nödvändig, och vi utför effektiv trädfällning i Lidköping för att förbereda din mark på bästa sätt.

Oavsett om du behöver frilägga mark inför en byggnation, om trädet är gammalt eller sjukt och utgör en risk, eller om du helt enkelt vill förbättra utsikten och ljusinsläpp på din tomt är vi ditt bästa val när det kommer till trädfällning i Lidköping.

Vi på Pers skog och maskin erbjuder skräddarsydda lösningar för bästa resultat, oavsett vad du behöver inom trädfällning.

Säker trädfällning i Lidköping

Innan vi börjar med trädfällning gör vi alltid en noggrann bedömning. Vi kontrollerar trädets hälsa, lutning och potentiella risker. Ofta kan vi göra en markfällning där vi fäller trädet från marken. I vissa fall kan vi behöva säkra upp trädet med hjälp av till exempel rep och vinsch. Om trädet står trångt mellan byggnader, elledningar eller andra hinder, krävs det en annan teknik som kallas för sektionsfällning.

Sektionsfällning är en metod som innebär att vi tar ner trädet i mindre delar, bit för bit. Detta innebär att vi tar oss upp i trädet, antingen genom professionell trädklättring med specialiserad utrustning eller med skylift. På detta sätt kan vi ta ner väldigt stora träd även om de står på svåra platser i Lidköping med omnejd. Valet av metod styrs av säkerhet, trädets tillgänglighet samt kostnadseffektivitet.

Inom skogsarbete finns det säkerhetskrav som vi måste följa. Detta gäller för alla som arbetar med röjning, gallring och avverkning. Dessutom är det krav på att alla som jobbar med trädfällning har genomgått säkerhetskurser för att kunna utföra arbetet på ett professionellt och säkert sätt.

Säkerhet är alltid vår prioritet vid trädfällning i Lidköping. Trädfällning nära byggnader och i tätbebyggda områden klassar vi alltid som avancerad trädfällning. Vi använder specialutrustning och har den utbildning och erfarenhet som krävs för att utföra avancerad trädfällning.

Våra tjänster i Lidköping

Utöver trädfällning erbjuder vi även andra relaterade tjänster i Lidköping, t ex bortforsling av material efter trädfällning samt stubbfräsning. Av oss får du en kostnadseffektiv lösning då vi kan utföra flera tjänster men du behöver bara ha en kontakt.

Har du behov av trädfällning i Lidköping?

Kontakta oss på Pers Skog och Maskin. Vi ser till att jobbet blir utfört professionellt och säkert, oavsett anledning eller typ av uppdrag.

Låt oss hjälpa dig att förbättra din utemiljö med vår expertis inom trädfällning i Lidköping.

Har du ett träd i Lidköping som ska fällas? Låt oss göra jobbet.

Vi utför även...